VHS publiceert Hang-en-Sluitwerk Beveiligingswijzer

Vanaf 11 maart is de door VHS in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) ontwikkelde ‘Hang- en Sluitwerk Beveiligingswijzer ‘online beschikbaar. In deze beveiligingswijzer treft u uitgebreide informatie aan over het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), het beveiligen van ramen en deuren en de daarvoor beschikbare producten. Hulpwijzer De beveiligingswijzer is een praktisch [...]