Leden

Leden

Verslag Algemene ledenvergadering VHS 28 september 2022

4 oktober, 2022|

Presentatie Algemene ledenvergadering VHS 28-09-22

29 september, 2022|

Presentaties ARGE congres september 2022

29 september, 2022|

bijlage 18 bij agenda ALV VHS 28-09-22

14 september, 2022|

bijlagen bij agenda ALV VHS 28-09-22

Bijlagen 1 t/m 17 en 19 Bijlage 18 is vanwege de omvang apart toegevoegd

14 september, 2022|

Agenda ALV VHS 28-09-22

14 september, 2022|

Prestentatie Algemene ledenvergadering VHS 10-03-22

agenda presentatie 10-03-22 ALV

21 maart, 2022|

Verslag Algemene ledenvergadering VHS 10-03-22

VHS verslag alv 10-03-22

21 maart, 2022|

Logo’s VHS 2021

Logo_VHS Branchevereniging hang- & sluitwerk_2021_NL

18 maart, 2022|

Bijlagen bij agenda Algemene ledenvergadering VHS 10-03-22

13 maart, 2022|