Elke belangrijke beslissing die over het eisenpakket van het Politiekeurmerk Veilig Wonen wordt genomen, komt vroeg of laat op het bordje van de werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW terecht.

Dit is het orgaan dat adviseert over wijzigingen voor het PKVW-handboek.

De hoogste tijd dus om eens een kijkje te nemen bij een werkgroepvergadering en aan de leden te vragen wat hun werk precies inhoudt.

Lees het volledige interview in bijgaand document: artikel Werkgroep Kwaliteitsbeheer PKVW december