Op zondag 29 januari 2017 heeft het programma Kassa van de Vara aandacht besteed aan sleutelkluisjes. Wat ons betreft terechte aandacht en ook inhoudelijk, alhoewel redelijk beperkt, een prima item.

Als branche zijn wij al een aantal jaren actief met dit onderwerp, “zorgverlening en toegangsbeheer”, bezig. Hierbij ligt onze focus op het geven van voorlichting en vooral duidelijkheid over de verschillende mogelijkheden die er zijn en waar op te letten. Uitgangspunt hierbij is dat wij, waar mogelijk, altijd uitgaan van producten die door een onafhankelijke partij zijn beoordeeld op kwaliteit en zijn gecertificeerd. In de regel werken wij hiervoor samen met SKG-IKOB.

Veel van onze leden zijn in de afgelopen jaren ook met nieuwe en innovatieve oplossingen gekomen van producten en systemen die een positief effect aan de problematiek kunnen geven.

In de afgelopen twee jaar hebben wij in nauwe samenwerking met onze samenwerkingspartner het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ook verschillende documenten ontwikkeld over dit onderwerp en hebben wij een presentatie ontwikkeld die al voor een groot aantal belanghebbende partijen is gegeven.

Ter ondersteuning van mogelijke vragen over dit onderwerp is deze presentatie vanaf heden ook via onze website beschikbaar gesteld: presentatie zorgverlening en toegangsbeheer 2017